Regulamin serwera Discord

§1.0 Postanowienia ogólne
§1.1 Administrator ma zawsze racje. 
§1.2 Jeżeli administrator nie ma racji, patrz §1.1. 
§1.3 Na serwerze obowiązuje także Polskie prawo. 
§1.4 W przypadku chęci zgłoszenia skargi na administratora/moderatora/pomocnika, kieruj się na kanał #skargi. 
§1.5 Na serwerze obowiązuje bezwzględny zakaz reklamowania się, nie ważne czy jest to tzw. Custom status, czy wysłanie na chacie linku. 
§1.6 Osoby zbanowane nie mogą mieć dostępu do treści z serwera, w przypadku zauważenia przez administracji tego typu zachowania, administracja może zbanować, oraz dodać na tzw. Czarną listę, obie strony (osobę zbanowaną, oraz osobę wysyłającą). 
§1.7 Na serwerze obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania bugów, tudzież błędów administracji, również obowiązuje nakaz, zgłaszania takich błedów, najlepiej w prywatnych wiadomościach do Administratorów. 
§1.8 Nick (nazwa konta), avatar lub tzw. Custom status nie może zawierać żadnych treści wulgarnych/erotycznych. 
§1.9 Administracja ma pełne prawo do zmiany tego regulaminu, bez powiadamiania o planowanych zmianach. 
§1.10 Na serwerze prawo nie działa wstecz, w przypadku niezapowiedzianej zmiany regulaminu, użytkownik karany jest zgodnie z starą wersją regulaminu. 
§1.11 Podszywanie się pod inne osoby oraz multikonta są zabronione. 
§1.12 Na kanałach tekstowych obowiązuje bezwzględny zakaz wysyłania cudzych danych osobowych, nawet za zgodą drugiej osoby. Do danych osobowych zaliczamy: imię, nazwisko, zdjęcie, zdjęcie z imieniem i nazwiskiem, zdjęcie np. dowodu osobistego, paszportu, karty płatniczej/kredytowej, adresu zamieszkania/zameldowania oraz wszystkich pozostałych danych umożliwiających identyfikację. 
§1.13 Zakaz używania pluginów do better discorda pozwalających na wgląd do serwera, sprawdzania permisji, niewidocznych kanałów oraz usuniętych wiadomości.

§2.0 Regulamin kanałów tekstowych
§2.1 Na kanałach tekstowych obowiązuje kultura, szacunek oraz podstatowa ortografia i interpunkcja. 
§2.2 Na wszystkich kanałach tekstowych obowiązuje bezwzględny zakaz obrażania innych użytkowników. 
§2.3 Na kanałach tekstowych obowiązuje zakaz pisania CAPSEM oraz tzw. Floodowania (wysyłania jednego znaku/litery wiele razy w jednej wiadomości). 
§2.4 Na kanałach tekstowych obowiązuje kultura, obowiązuje również zakaz nadmiernego przeklinania. 
§2.5 Na kanałach tekstowych obowiązuje zakaz poruszania tematów politycznych/religijnych/rasistowskich itd. 
§2.6 Na kanałach tekstowych zakazuje się wysyłania jakichkolwiek linków, a dodawanie spacji w losowych miejscach linku, aby link nie był wykrywany jako link wiąże się z otrzymaniem bana. 
§2.7 Na kanałach tekstowych jest zakaz wysyłania treści erotycznych, obrażających uczucia religijne innych. 
§2.8 Do używania botów serwerowych, jest specjalny kanał i tam należy ww. botów używać. 
§2.9 Na kanałach tekstowych obowiązuje bezwzględny zakaz wysyłania cudzych danych osobowych, nawet za zgodą drugiej osoby. Do danych osobowych zaliczamy: imię nazwisko, zdjęcie, zdjęcie z imieniem i nazwiskiem, zdjęcie np. dowodu osobistego, paszportu, karty płatniczej/kredytowej, adresu zamieszkania/zameldow ania oraz wszystkich pozostałych danych umożliwiających identyfikacje. 
§2.10 Na kanałach tekstowych obowiązuje zakaz wysyłania pliów wykonawczych (.bat, .exe, .cmd) oraz innych szkodliwych oprogramowań.

§3.0 Regulamin kanałów głosowych
§3.1 Wszystkie zasady z kanałów tekstowych, obowiązują także na kanałach głosowych. 
§3.2 Na kanałach głosowych, obowiązuje zakaz tzw. Darcia mordy do mikrofonu. 
§3.3 Na kanałach głosowych, obowiązuje zakaz nadmiernego przeklinania przed godziną 22 (10 PM), po tej godzinie bariera „nadmiernego” podnosi się o ok. 50%. 
§3.4 Na kanałach głosowych, obowiązuje zakaz puszczania do mikrofonu muzyki, od tego jest bot muzyczny. 
§3.5 Na kanałach głosowych podczas transmisji na żywo/pokazywania czegoś na kamerce, obowiązuje bezwzględny zakaz pokazywania treści wulgarnych/erotycznych.

§4.0 Postanowienia końcowe
§4.1 Nieznajomość powyższego regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go. 
§4.2 Administracja ma pełne prawo do odpoczynku, w dniach weekendowych oraz w dniach z urzędowymi świętami. 
§4.3 Administracja zastrzega sobie pełne prawo, do ukarania użytkownika w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie. 
§4.4 Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu, wiąże się z otrzymaniem kary (kary opisane są w punkcie §5).

§5.0 Kary 
§5.1 Pisemne upomnienie przez administratora lub dodanie tzw. Warna (ostrzeżenia). 
§5.2 Wyciszenie użytkownika permanentnie lub na czas od 15 min do 7 dni. 
§5.3 Wyrzucenie użytkownika z serwera. 
§5.4 Tymczasowe lub permanentne zablokowanie użytkownika na serwerze. 
§5.5 Dodanie na tzw. Czarną listę.


©Administracja hellup.pl, kopiowanie surowo zabronione!